Trung Quốc tuyên chiến với ô nhiễm nhựa

Trung Quốc đang cố gắng giảm việc sử dụng các sản phẩm nhựa không phân hủy sinh học bằng cách cập nhật quy định của ngành nhựa, 12 năm sau khi các hạn chế đầu tiên được áp dụng đối với túi nhựa. Nhận thức của xã hội về ô nhiễm nhựa đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây và Trung Quốc đã đặt ra ba mục tiêu chính để chống lại ô nhiễm nhựa trong tương lai gần. Vậy sẽ làm gì để biến tầm nhìn bảo vệ môi trường của Trung Quốc thành hiện thực? Lệnh cấm túi ni lông sử dụng một lần sẽ định hình lại hành vi như thế nào? Và làm thế nào để chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia có thể thúc đẩy chiến dịch toàn cầu chống ô nhiễm nhựa?


Thời gian đăng: 09-08-2020