Môi trường nhà máy

chefengqu

Khu vực thành phẩm

baozhuang

Khu vực đóng gói

dianyaqu

Cục hàn

banchenping

Khu bán thành phẩm

jiagong

Khu xử lý

jianyanqu

Khu vực kiểm tra